Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naši učitelé se připravují na zahraniční kurzy

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. listopad 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopad 2026 v 23:59

Od října tohoto školního roku probíhá na naší škole kurz všeobecné angličtiny pro učitele za podpory programu Erasmus+. Učitelé, kteří se zúčastní kurzů v zahraničí, prohlubují své komunikační schopnosti v angličtině.

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie." 

"Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání