Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Používáme metodu CLIL (učíme prvouku v anglickém jazyce)

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. červen v 0:00

Platnost do: 30. červen 2026 v 23:59

Mgr. Iveta Balánová připravila pro žáky 3. ročníku hodinu prvouky vedenou v angličtině. Žáci se učili o sluneční soustavě. Vyučující postupovala dle osvojených trendů a postupů, které získala na zahraničním kurzu v rámci programu Erasmus+. Hodina byla velice zajímavá a děti si procvičily angličtinu přímo v praxi. Lektoři v Richard Language School v Anglii by jistě měli radost, že si paní učitelka z jejich kurzu odvezla mnoho dovedností, díky kterým obohacuje výuku svých žáků.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání