Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Žáci 7.A zažili hodinu zeměpisu vedenou v anglickém jazyce

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. duben v 0:00

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

Mgr. Václav Schwarz připravil pro své žáky netradiční hodinu zeměpisu. V anglickém jazyce je seznámil o nedávné studijní cestě do Irska v rámci programu Erasmus+. Žáci se seznámili se základními údaji, kulturou a národními písněmi. Níže můžete zhlédnout krátký úryvek z této hodiny.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání