Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina

Kutnohorské pověsti znovu ožily

Kutnohorské pověsti znovu ožily

Vloženo: 1. říjen 2015

autor Bc. L.Pěgřímková
Školní družina na výstavě fotografií Proměny Kutné Hory

Školní družina na výstavě fotografií Proměny Kutné Hory

Vloženo: 29. září 2015

autor M.Havlíčková
Boty, ocet, varhany - v Kutné Hoře k dostání

Boty, ocet, varhany - v Kutné Hoře k dostání

Vloženo: 18. září 2015

autor Bc. Lenka Pěgřímková
Hawaii ve ŠD a v Klubíku

Hawaii ve ŠD a v Klubíku

Vloženo: 14. září 2015

autor Bc. L.Pěgřímková
Školní družina na výstavě fotografií

Školní družina na výstavě fotografií

Vloženo: 10. září 2015

autor Marcela Havlíčková
O naší školní družině

O naší školní družině

Vloženo: 5. srpen 2015

Vychovatelky ŠD :
Bc.Lenka Pěgřímková Weissová –vedoucí školní družiny, zaměření na sport, aerobik a tanec
Hana Vörösová                          - zaměření na výtvarnou a estetickou výchovu, práce s PC
Marcela Havlíčková                    - zaměření na výtvarnou a estetickou výchovu, fotbal, florbal
Eva Vejrostová                           - zaměření na výtvarnou a estetickou výchovu

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání