Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina

O naší školní družině

O naší školní družině

Vloženo: 5. srpen 2015

Vychovatelky ŠD :
Bc.Lenka Pěgřímková Weissová –vedoucí školní družiny, zaměření na sport, aerobik a tanec
Hana Vörösová                          - zaměření na výtvarnou a estetickou výchovu, práce s PC
Marcela Havlíčková                    - zaměření na výtvarnou a estetickou výchovu, fotbal, florbal
Eva Vejrostová                           - zaměření na výtvarnou a estetickou výchovu

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání