Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina se zazelenala

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. květen v 0:00

Platnost do: 31. květen 2026 v 23:59

 Na středu 15.5.2019  vyhlásila ŠD a Klubík pro své žáky Zelený den –měli za úkol najít doma zelené oblečení a dorazit v něm do školy. Podle tradice barevných dnů v minulém roce všichni počítali s tím, že bude odměněn největší počet „zelených“ v jednotlivých odděleních. Jenže…. Po škole se ten den objevily podivné trojlístky s písmeny, které po složení sestavily kouzelné zaříkadlo v angličtině, které přivolalo skřítka Leprikona. Vyprávěl nám svůj příběh, jak se z Irska nechtíc ocitl na naší škole. Společně se skřítkem jsme shlédli prezentaci fotografií a obrázků, které nám přiblížili historii a tradice Irska. Zahráli jsme si pohybovou hru s irskými symboly v anglickém jazyce a na závěr jsme si se skřítkem zatančili  lidový irský  taneček. Na konci programu Leprikon odměnil sladkostí  „zelené“ a všechny děti požádal, zda by mohly nakreslit obrázek dalších skřítků, aby se necítil ve škole tak sám, než se mu povede vrátit se zpět do rodné země. Celý program vycházel z nedávné mobility dvou  pedagogů do Irska v rámci projektu Erasmus +.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání