Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Soutěž v poznávání domácích a užitkových zvířat

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 31. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. říjen 2026 v 23:59

Ve středu 24. 10. 2018 pořádala školní družina celodružinovou soutěž v poznávání užitkových a domácích zvířat.  Akce se zúčastnily i děti z obou Klubíků. Soutěžilo se v kategorii 1. + 2. třída ve dvojicích – nejúspěšnější byli na 1. místě Jakub Melvald a Katka Šubrtová, dále na místě 2. Isabela Maksymová a Vojta Maxa, na místě 3. Tereza Kaiserová a Leo Olyšar, na místě 4. Natálie Rudolfová a Kateřina Dražanová. Druhou kategorii tvořily děti z 3. tříd, kteří soutěžily každý sám za sebe – na 1. místě se umístil Daniel Bartůněk, na místě 2. Marie Zahradníková, na 3. místě Jakub Luňák a na místě 4. Damián Hudec. Třetí kategorii tvořily děti 4. tříd. Nejúspěšnější byli na 1. místě Lucie Zimová, na 2. místě Nicol Jeřábková, dále na 3. místě Eliška Zlatohlávková a na 4. místě Otakar Malina.

Všem výhercům blahopřejeme a budeme se těšit na další soutěže.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání