Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ceny obědů, čipů a karet a nové ceny pro rok 2019/20, termíny přihlášení a placení

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. květen 2019

Platnost do: 31. květen 2026

PŘIHLAŠOVÁNÍ STRÁVNÍKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020 OD PONDĚLÍ 26.8. 2019. Strávníci platící obědy z účtů se musí na ZÁŘÍ 2019 přihlásit k odběru obědů v posledním srpnovém týdnu od 26.8. 2019 v kanceláři jídelny nebo po telefonu. Strávníci s hotovostní platbou si mohou platit obědy na ZÁŘÍ 2019 také poslední srpnový týden od 26.8.2019.
 
Ceny obědů :
Děti, které ve školním roce 2018/ 2019 (1.9. 2018 - 31.8. 2019) dovrší
7 - 10 let = I. kategorie = 24,-- Kč
11 - 14 let = II. kategorie = 27,-- Kč
15 let a více = III. kategorie = 30,-- Kč
nedovrší 7 let = kategorie P = 18,-- Kč
 
Žádáme rodiče dětí platících inkasem, aby si zvýšili v bance limit na zálohy za obědy. U jednoho dítěte na 800,-- Kč, u dvou dětí na 1.600,-- Kč.
 
S účinností od 1.9.2019 se zvyšují ceny obědů o 2,-- Kč ve všech kategoriích takto:
Ceny obědů v příštím školním roce: 
Děti, které ve školním roce 2019/2020 (1.9.2019 – 31.8.2020) dovrší
7 – 10 let = I. kategorie = 26,-- Kč
11 – 14 let = II. kategorie = 29,-- Kč
15 let a více = III. kategorie = 32,-- Kč
nedovrší 7 let = kategorie P = 20,-- Kč
Toto zvýšení je v souvislosti s růstem cen základních potravin.
 
PRODEJ ČIPU = 125,-- Kč
PRODEJ DRUHÉHO ČIPU = 125,-- Kč
VRÁCENÍ ČIPU = 125,-- Kč
 
PRODEJ DRUHÉ KARTY = 30,-- Kč
VRÁCENÍ KARTY = 100,-- Kč

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání