Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ceny obědů, čipů a karet ve školním roce 2018/19 a nové ceny pro rok 2019/20, termíny přihlášení a placení

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. květen

Platnost do: 31. květen 2026

PŘIHLAŠOVÁNÍ STRÁVNÍKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020 OD PONDĚLÍ 26.8. 2019. Strávníci platící obědy z účtů se musí na ZÁŘÍ 2019 přihlásit k odběru obědů v posledním srpnovém týdnu od 26.8. 2019 v kanceláři jídelny nebo po telefonu. Strávníci s hotovostní platbou si mohou platit obědy na ZÁŘÍ 2019 také poslední srpnový týden od 26.8.2019.
 
Ceny obědů :
Děti, které ve školním roce 2018/ 2019 (1.9. 2018 - 31.8. 2019) dovrší
7 - 10 let = I. kategorie = 24,-- Kč
11 - 14 let = II. kategorie = 27,-- Kč
15 let a více = III. kategorie = 30,-- Kč
nedovrší 7 let = kategorie P = 18,-- Kč
 
Žádáme rodiče dětí platících inkasem, aby si zvýšili v bance limit na zálohy za obědy. U jednoho dítěte na 800,-- Kč, u dvou dětí na 1.600,-- Kč.
 
S účinností od 1.9.2019 se zvyšují ceny obědů o 2,-- Kč ve všech kategoriích takto:
Ceny obědů v příštím školním roce: 
Děti, které ve školním roce 2019/2020 (1.9.2019 – 31.8.2020) dovrší
7 – 10 let = I. kategorie = 26,-- Kč
11 – 14 let = II. kategorie = 29,-- Kč
15 let a více = III. kategorie = 32,-- Kč
nedovrší 7 let = kategorie P = 20,-- Kč
Toto zvýšení je v souvislosti s růstem cen základních potravin.
 
PRODEJ ČIPU = 125,-- Kč
PRODEJ DRUHÉHO ČIPU = 125,-- Kč
VRÁCENÍ ČIPU = 125,-- Kč
 
PRODEJ DRUHÉ KARTY = 30,-- Kč
VRÁCENÍ KARTY = 100,-- Kč

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání