Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Činnost školské rady

Vloženo: 29. červenec 2015

Školská rada – činnost:
 
a)    vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
b)    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)    schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d)    schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e)    podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)    projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g)    projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h)    podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
       orgánům státní správy,
i)     podává návrh na odvolání ředitele,
j)     podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 
 

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání