Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní kolo ve vybíjené

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. duben v 0:00

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

Dne 12.4. proběhlo školní kolo ve vybíjené žáků 3. - 5. ročníků. Děvčata vytvořila 3 družstva - výběr nejlepších hráček 3. ročníků, stejně ze 4. ročníků, rovněž i z 5. ročníků. Zúčastnilo se celkem 35 dívek. Chlapci vytvořili výběrem ze svých řad družstva 4.  3. ročníky a 4.A, druhé družstvo 4. tříd dali dohromady žáci ze 4.B a 4.C. Poslední zapojeni do hry byli páťáci. Chlapců se zúčastnilo 46. Zápasy probíhaly přesně podle pravidel, každý s každým, 2 x 7 minut, 10 hráčů v poli, atd. U dívek se jednalo o 3 zápasy, u chlapců o 6.

Nejprve začala děvčata, jejich umístění:

1. místo 3. ročníky

2. místo 4. ročníky

3. místo 5. ročníky

Následovali chlapci:

1. místo 5. ročník

2. místo 3. ročník

3. místo výběr 4.B a 4.C

4. místo 4.A

Děkuji všem za účast, podané výkony, vybraní hráči budou reprezentovat naši školu na okresním přeboru.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání