Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zástupci rodičů do SRPDŠ pro školní rok 2017/18

Vloženo: 8. září 2017

třída   zástupce rodičů
1.A   Bc. Jana Nováková Maksymová
1.B   Mgr. Martina Dudlová
1.C   Alena Zubcová
2.A   Petr Jůna
2.B   Lucie Luňáková
2.C   Petra Krátká (E.Blahová)
3.A   Gabrielaí Hanulová (J.Škarková)
3.B   Bc. Lucie Buchtová
3.C   Dagmar Malinová
4.A   Daniel Tvrdík
4.B   Mgr. Silvia Doušová
5.A   Andrea Melechová Ruthová
5.B   Mgr. Kateřina Jelínková
6.A   Josef Leopold
6.B   Lucie Kočendová
7.A   Hana Veselá
7.B   Klára Kršňáková
8.A   Bc. Lenka Pěgřímková
8.B   Petr Kučera
9.A   Martin Koudelka
9.B   Renata Špásová

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání