Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zástupci tříd do SRPDŠ pro šk.rok 2018/19

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. září 2018 v 0:00

Platnost do: 30. září 2020 v 23:59

I. A

pí Anežka Eliášová

I. B

Mgr. Ladislava Krčmářová

I. C

p Zdeněk Kocián

II. A

Ing. Jana Nováková Maksymová

II. B

Mgr. Martina Dudlová

II. C

pí Alena Zubcová

III. A

p Tomáš Hladík

III. B

Mgr. Jana Červená

IV. A

pí Gabriela Hanulová

IV. B

Bc. Lucie Buchtová

IV. C

pí Jitka Spěváková

V. A

p Daniel Tvrdík

V. B

Mgr. Bc. Silvia Doušová

VI. A

pí Andrea Melechová Ruthová

VI. B

Ing. Josef Žára

VII. A

p Josef Leopold

VII. B

pí Lucie Kočendová

VIII. A

pí Hana Veselá

VIII. B

pí Klára Kršňáková

IX. A

Bc. Lenka Pěgřímková Weissová

IX. B

p Petr Kučera

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání