Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán pedagogických rad a třídních schůzek 2018/2019

Vloženo: 14. září 2016

Pedagogické rady                       
27. a 31. 8. 2018 – pedagogická rada v přípravném týdnu                                                     
14. 11. 2018 – čtvrtletní pedagogická rada
23. 1. 2019 – pololetní pedagogická rada
17. 4. 2019 – třičtvrtěletní pedagogická rada
19. 6. 2019 – závěrečná pedagogická rada
 
Třídní schůzky nebo konzultace
6. 9. 2018 – první informativní třídní schůzka od 16.30 na1.st., od 17:00 na 2.st., účast nutná
8. 11. 2018 – třídní schůzka
10. 1. 2019 – konzultace
11. 4. 2019 - třídní schůzka
 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání