Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán pedagogických rad a třídních schůzek 2018/2019

Vloženo: 14. září 2016

Pedagogické rady                       
27. a 31. 8. 2018 – pedagogická rada v přípravném týdnu                                                     
14. 11. 2018 – čtvrtletní pedagogická rada
23. 1. 2019 – pololetní pedagogická rada
17. 4. 2019 – třičtvrtěletní pedagogická rada
19. 6. 2019 – závěrečná pedagogická rada
 
Třídní schůzky nebo konzultace
6. 9. 2018 – první informativní třídní schůzka od 16.30 na1.st., od 17:00 na 2.st., účast nutná
8. 11. 2018 – třídní schůzka
10. 1. 2019 – konzultace
11. 4. 2019 - třídní schůzka
 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání