Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak jsme se v 1.A zachraňovali

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. únor v 0:00

Platnost do: 28. únor 2026 v 23:59

Lidské tělo je pro nás plné záhad. V hodinách PRVOUKY jsme společně určovali všechny jeho viditelné části, vytvořili jsme si názorný obraz modelů v životní velikosti, už nám jen zbývá napsat popisky jednotlivých částí. V další hodině jsme zase řešili různá onemocnění - jak banální, tak i závažnější, probírali jsme jejich příznaky, léčbu, užívání léků, dodržování hygieny a jaký má význam očkování. Prohlédli jsme lékárničku, seznámili jsme se s její výbavou a použitím. Nakonec nás čekaly úrazy, a to nás bavilo nejvíce. Obvazovali jsme si různá poranění na různých částech těla, naučili jsme se přenášet zraněného. Také už víme, jak se máme zachovat v případě úrazu, nejen svého, rovněž i na cizí osobě a víme, jaká jsou pro tyto případy nejdůležitější telefonní čísla pro přivolání pomoci. Na závěr jsme si poslechli audio pohádku Jak byli pejsek a kočička nemocní.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání