Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak jsme se v 1.A zachraňovali

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. únor v 0:00

Platnost do: 28. únor 2026 v 23:59

Lidské tělo je pro nás plné záhad. V hodinách PRVOUKY jsme společně určovali všechny jeho viditelné části, vytvořili jsme si názorný obraz modelů v životní velikosti, už nám jen zbývá napsat popisky jednotlivých částí. V další hodině jsme zase řešili různá onemocnění - jak banální, tak i závažnější, probírali jsme jejich příznaky, léčbu, užívání léků, dodržování hygieny a jaký má význam očkování. Prohlédli jsme lékárničku, seznámili jsme se s její výbavou a použitím. Nakonec nás čekaly úrazy, a to nás bavilo nejvíce. Obvazovali jsme si různá poranění na různých částech těla, naučili jsme se přenášet zraněného. Také už víme, jak se máme zachovat v případě úrazu, nejen svého, rovněž i na cizí osobě a víme, jaká jsou pro tyto případy nejdůležitější telefonní čísla pro přivolání pomoci. Na závěr jsme si poslechli audio pohádku Jak byli pejsek a kočička nemocní.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání