Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Návštěva ze školky v 1. třídách

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. březen v 0:00

Platnost do: 31. březen 2026 v 23:59

Dne 20.3. navštívili předškoláci z MŠ Benešova (modrá, bílá, žlutá a červená kytička) naše školáky. Seznámili se s prostředím školy, prohlédli si 1. třídy, zkusili si, jak se sedí v lavicích. Celou jednu hodinu se dívali na práci školáků, dozvěděli se, co vše je ve škole čeká. Do některých činností se ti nejodvážnější zapojili. Děti si vzájemně přednesly básničky, zazpívaly písničky, společně poznávaly písmenka, počítaly do 10, zkusily si svůj podpis na tabuli a procvičily ruce na uvolňovacích cvičeních. Nejvíce je zaujala IT, kde se téměř všichni okamžitě zapojili, ani se jim nechtělo odcházet zpátky do školky. Příští měsíc je čeká první velká zkouška, zápis do 1. tříd, tak všem přejeme hodně úspěchů.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání