Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Branný den ve třetích třídách

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. duben v 0:00

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

Dne 23. 4. se na naší škole uskutečnil Branný den. Třeťáci ho zahájili plaveckým výcvikem, jehož součástí byly ukázky záchrany tonoucího. Tohoto úkolu se skvěle zhostili figuranti z našich řad Aaron Exner, Veronika Váchová a Míša Svobodová. Pod odborným vedením p. učitelky plavání spolužákům předvedli různé způsoby záchrany. Po svačině jsme se vydali na rozhlednu na Kaňku. Tam jsme si vyzkoušeli pracovat s mapou a buzolou. Také jsme si procvičili obvazovou techniku a transport raněného. Návrat do školy nám zpříjemnila sladká odměna.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání