Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Branný den ve třetích třídách

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. duben v 0:00

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

Dne 23. 4. se na naší škole uskutečnil Branný den. Třeťáci ho zahájili plaveckým výcvikem, jehož součástí byly ukázky záchrany tonoucího. Tohoto úkolu se skvěle zhostili figuranti z našich řad Aaron Exner, Veronika Váchová a Míša Svobodová. Pod odborným vedením p. učitelky plavání spolužákům předvedli různé způsoby záchrany. Po svačině jsme se vydali na rozhlednu na Kaňku. Tam jsme si vyzkoušeli pracovat s mapou a buzolou. Také jsme si procvičili obvazovou techniku a transport raněného. Návrat do školy nám zpříjemnila sladká odměna.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání