Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

PŘIPOMENUTÍ VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. říjen 2026 v 23:59

Učivo prvouky ve 3. ročníku přímo vybízí k připomenutí nadcházejícího 100. výročí vzniku Československa. V tématu Naše vlast se žáci 3.A nejprve seznámili na časové přímce          s historickým vznikem Československa, jeho rozdělením a vznikem dvou nových států.

Poznali prvního československého prezidenta, státní symboly, vysvětlili si, co znamená slovo republika a být hrdým občanem ČR.

Živoucí připomínkou našich dějin jsou stromy svobody. Tak se vydali do parku, kde poznali druh Stromu svobody a dozvěděli se, v kterém roce byl vysazen. Ve třídě si zopakovali jednotlivé části stromu, povídali si o významu stromů pro člověka a přírodu. V pracovním listě určovali stáří stromu podle letokruhů, přiřazovali názvy a letopočty vzniku státních útvarů, počítali, kdo z jejich předků mohl strom vysadit a pojmenovali jednotlivé generace. Zakreslili jednoduchou trasu mezi stromem a školou. Samozřejmě nemohl chybět namalovaný Strom svobody podle vlastní představy každého žáka.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání