Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

PŘIPOMENUTÍ VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. říjen 2026 v 23:59

Učivo prvouky ve 3. ročníku přímo vybízí k připomenutí nadcházejícího 100. výročí vzniku Československa. V tématu Naše vlast se žáci 3.A nejprve seznámili na časové přímce          s historickým vznikem Československa, jeho rozdělením a vznikem dvou nových států.

Poznali prvního československého prezidenta, státní symboly, vysvětlili si, co znamená slovo republika a být hrdým občanem ČR.

Živoucí připomínkou našich dějin jsou stromy svobody. Tak se vydali do parku, kde poznali druh Stromu svobody a dozvěděli se, v kterém roce byl vysazen. Ve třídě si zopakovali jednotlivé části stromu, povídali si o významu stromů pro člověka a přírodu. V pracovním listě určovali stáří stromu podle letokruhů, přiřazovali názvy a letopočty vzniku státních útvarů, počítali, kdo z jejich předků mohl strom vysadit a pojmenovali jednotlivé generace. Zakreslili jednoduchou trasu mezi stromem a školou. Samozřejmě nemohl chybět namalovaný Strom svobody podle vlastní představy každého žáka.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání