Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak si nenechat ublížit

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. květen v 0:00

Platnost do: 31. květen 2026 v 23:59

2.5. navštívil 3. třídy lektor pan Radek Pospíšil. Přijel s preventivním programem, ve kterém žáci získali návod, jak si nenechat ublížit. Na skutečných příbězích dětí nastínil možná nebezpečí, se kterými se může kterékoliv dítě setkat. Poté žáci společně s lektorem hledali možnosti a způsoby, jak těmto nebezpečím předcházet. Zároveň se žáci dozvěděli, jaké obranné prostředky a činnosti mohou pomoci v případě jejich přímého ohrožení nebo napadení. Pan Pospíšil průběžně zapojoval děti do besedy různými aktivitami, a tím získal jejich zájem o danou problematiku. Pořad se dětem líbil a byl pro ně velmi přínosný.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání