Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den Země ve třetích třídách

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. duben v 0:00

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

I u třeťáků proběhla oslava Dne Země. Nejdříve nás navštívily pracovnice spolku Denemark. Společně jsme s nimi diskutovali o problematice likvidace odpadů. Prakticky jsme si procvičili třídění odpadů do správných kontejnerů. Dozvěděli jsme se, co je to koloběh odpadů a názorně jsme si ho v malých skupinkách vyzkoušeli. Každý si vyrobil plakát, na který nalepil své sliby, jak on sám přispěje k ochraně naší krásné planety. Poté jsme vyzbrojeni ochrannými rukavicemi a igelitovými taškami vysbírali odpadky na trase kolem Páchu. Nalezený odpad jsme odevzdali do sběrného dvora, kterým nás provedl p. Hlavatý a vysvětlil nám jeho funkci. Také nám poděkoval za úklid přírody a obdaroval nás drobnými dárečky.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání