Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den Země ve třetích třídách

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. duben v 0:00

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

I u třeťáků proběhla oslava Dne Země. Nejdříve nás navštívily pracovnice spolku Denemark. Společně jsme s nimi diskutovali o problematice likvidace odpadů. Prakticky jsme si procvičili třídění odpadů do správných kontejnerů. Dozvěděli jsme se, co je to koloběh odpadů a názorně jsme si ho v malých skupinkách vyzkoušeli. Každý si vyrobil plakát, na který nalepil své sliby, jak on sám přispěje k ochraně naší krásné planety. Poté jsme vyzbrojeni ochrannými rukavicemi a igelitovými taškami vysbírali odpadky na trase kolem Páchu. Nalezený odpad jsme odevzdali do sběrného dvora, kterým nás provedl p. Hlavatý a vysvětlil nám jeho funkci. Také nám poděkoval za úklid přírody a obdaroval nás drobnými dárečky.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání