Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Čtvrťáci v černém divadle

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. listopad 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopad 2026 v 23:59

Ve čtvrtek 8. 11. jeli žáci čtvrtých ročníků za kulturou do Prahy.  Navštívili černé divadlo Metro na Národní třídě, program: Ulice plná kouzel.

První naše zastávka byla na Václavském náměstí u pomníku svatého Václava. Už víme, že v sousoší jsou kromě svatého Václava ještě tito světci: svatá Ludmila, svatá Anežka, svatý Prokop a svatý Vojtěch. Za zády jsme měli mohutnou a výstavní budovu Národního muzea, která byla založena osvícenskými vlastenci již v roce 1818 a která byla k příležitosti 100. výročí republiky rekonstruována a jistě stojí za povšimnutí (určitě někdy při příští návštěvě Prahy).

Naše další zastávka byla v paláci Lucerna, první železobetonové budově v Praze, zde jsme se podívali na parafrázi, kterou vytvořil kontroverzní výtvarník David Černý. Václavova koně obrátil nohama vzhůru a za kopyta ho zavěsil pod prosklenou kupoli pasáže Lucerna. Knížete pak posadil zvířeti na břicho.

Františkánskou zahradou jsme prošli na Národní třídu a před obchodním centrem Quadrio (stanice metra Národní třída) jsme obdivovali 39 tun vážící metrovou bustu Franze Kafky (opět od D. Černého), která je složená ze 42 pohybujících se vrstev.

V devět hodin jsme už posvačili v divadle Metro a těšili se na představení černého divadla, která jsou autorská a založena na tématech, která jsou každému člověku blízká.

 Představení bylo úchvatné, Po něm pak pokračoval workshop, během kterého jsme uviděli techniku některých černodivadelních efektů.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání