Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Čtvrťáci v černém divadle

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. listopad 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopad 2026 v 23:59

Ve čtvrtek 8. 11. jeli žáci čtvrtých ročníků za kulturou do Prahy.  Navštívili černé divadlo Metro na Národní třídě, program: Ulice plná kouzel.

První naše zastávka byla na Václavském náměstí u pomníku svatého Václava. Už víme, že v sousoší jsou kromě svatého Václava ještě tito světci: svatá Ludmila, svatá Anežka, svatý Prokop a svatý Vojtěch. Za zády jsme měli mohutnou a výstavní budovu Národního muzea, která byla založena osvícenskými vlastenci již v roce 1818 a která byla k příležitosti 100. výročí republiky rekonstruována a jistě stojí za povšimnutí (určitě někdy při příští návštěvě Prahy).

Naše další zastávka byla v paláci Lucerna, první železobetonové budově v Praze, zde jsme se podívali na parafrázi, kterou vytvořil kontroverzní výtvarník David Černý. Václavova koně obrátil nohama vzhůru a za kopyta ho zavěsil pod prosklenou kupoli pasáže Lucerna. Knížete pak posadil zvířeti na břicho.

Františkánskou zahradou jsme prošli na Národní třídu a před obchodním centrem Quadrio (stanice metra Národní třída) jsme obdivovali 39 tun vážící metrovou bustu Franze Kafky (opět od D. Černého), která je složená ze 42 pohybujících se vrstev.

V devět hodin jsme už posvačili v divadle Metro a těšili se na představení černého divadla, která jsou autorská a založena na tématech, která jsou každému člověku blízká.

 Představení bylo úchvatné, Po něm pak pokračoval workshop, během kterého jsme uviděli techniku některých černodivadelních efektů.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání