Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poznáváme svět – hodina AJ ve 4. A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. leden v 0:00

Platnost do: 31. leden 2026 v 23:59

V hodinách anglického jazyka cestujeme po světě. Nejprve jsme se seznámili s mapou světa, kontinenty a státy. Umíme anglicky pojmenovat řadu evropských států, víme i jejich hlavní města. Aby toho nebylo málo, dokážeme přiřadit správnou státní vlajku. Nechyběl rap ani práce s textem.

            Poté jsme si rozebrali různé státy, vybrali fotky a vytvořili výtvarný projekt, ve kterém nechyběl název státu, kontinent, na kterém se nachází, hlavní město, barvy státní vlajky. Popsali jsme počasí, které zrovinka panuje na daném území a oblečení, které bychom měli mít na sobě.

            Hodiny byly zajímavé, snad i přínosné.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání