Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poznáváme svět – hodina AJ ve 4. A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. leden v 0:00

Platnost do: 31. leden 2026 v 23:59

V hodinách anglického jazyka cestujeme po světě. Nejprve jsme se seznámili s mapou světa, kontinenty a státy. Umíme anglicky pojmenovat řadu evropských států, víme i jejich hlavní města. Aby toho nebylo málo, dokážeme přiřadit správnou státní vlajku. Nechyběl rap ani práce s textem.

            Poté jsme si rozebrali různé státy, vybrali fotky a vytvořili výtvarný projekt, ve kterém nechyběl název státu, kontinent, na kterém se nachází, hlavní město, barvy státní vlajky. Popsali jsme počasí, které zrovinka panuje na daném území a oblečení, které bychom měli mít na sobě.

            Hodiny byly zajímavé, snad i přínosné.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání