Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výlet do pravěku – seznámení s Kelty

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. únor v 0:00

Platnost do: 28. únor 2026 v 23:59

V rámci výuky vlastivědy jsme se vydali do Prahy na výstavu Keltové, která probíhá v Nové budově Národního muzea.

            Pomocí příběhů a nejrůznějších úkolů jsme poznali, jak se v tomto období žilo. Prozkoumali jsme způsob, jakým se Keltové oblékali, co jedli a jak bydleli. Zamysleli jsme se nad tím, jaké činnosti zastávali muži a které vykonávaly ženy. Do běžného života Keltů nás vtáhli kopie keltských obydlí.

            Na výstavě jsme si prohlédli jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea - opukovou hlavu Kelta ze Mšeckých Žehrovic, ale také bohatě malované keramické nádoby, bronzové turbany s geometrickou výzdobou, bronzové nánožníky, keltské mince a zbraně.

Na závěr jsme ve workshopu pronikli do tajů archeologické vědy a výtvarně jsme zpracovali keltské umění.

Alespoň na chvíli jsme se ocitli v době železné a díky naší lektorce jsme poznali každodenní život Keltů.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání