Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výlet do pravěku – seznámení s Kelty

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. únor v 0:00

Platnost do: 28. únor 2026 v 23:59

V rámci výuky vlastivědy jsme se vydali do Prahy na výstavu Keltové, která probíhá v Nové budově Národního muzea.

            Pomocí příběhů a nejrůznějších úkolů jsme poznali, jak se v tomto období žilo. Prozkoumali jsme způsob, jakým se Keltové oblékali, co jedli a jak bydleli. Zamysleli jsme se nad tím, jaké činnosti zastávali muži a které vykonávaly ženy. Do běžného života Keltů nás vtáhli kopie keltských obydlí.

            Na výstavě jsme si prohlédli jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea - opukovou hlavu Kelta ze Mšeckých Žehrovic, ale také bohatě malované keramické nádoby, bronzové turbany s geometrickou výzdobou, bronzové nánožníky, keltské mince a zbraně.

Na závěr jsme ve workshopu pronikli do tajů archeologické vědy a výtvarně jsme zpracovali keltské umění.

Alespoň na chvíli jsme se ocitli v době železné a díky naší lektorce jsme poznali každodenní život Keltů.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání