Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Akce Stromy svobody ve 4.B

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 16. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. říjen 2026 v 23:59

Také třída 4.B se věnovala školnímu projektu " Stromy svobody ", kterým oslavujeme 100 let české státnosti. Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří se do školního projektu zapojili, pomohli nám stromy svobody najít, sháněli staré noviny a zajistili  nám polínka stromů, na kterých jsme počítali letokruhy. Zjistili jsme, že těchto stromů je mnoho. Vysvětlili jsme si, z jakého důvodu se vysazují a na některé z nich jsme se šli podívat. Děti vyhledávaly informace o prvním prezidentovi Československé republiky Tomáši Garrigue Masarykovi, podle kterého je pojmenovaná naše škola. Na závěr jsme sestavili koláž vlastního stromu svobody.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání