Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ptačí hodinka ve 4. třídách

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. květen v 0:00

Platnost do: 31. květen 2026 v 23:59

K příležitosti  Mezinárodního dne ptactva (1. 4.) a na Mezinárodní den ptačího zpěvu (1. 5.) jsme navštívili přírodní učebnu na ZŠ Jana Palacha. Paní ornitoložka Petra Hulvová se tentokrát zaměřila na ptactvo našich zahrad a parků. První část byla věnována hnízdění a stěhování ptáků, ptačím budkám a hnízdům, včetně ukázek živých mláďat. Vše bylo doplněno určováním hlasů zpěvných ptáků, poznáváním ptáků na obrázcích a zařazováním k budkám. Celým programem nás provázela sova Rozárka. Děti se dověděly, že pouze raněná mláďata potřebují lidskou péči a tu jim poskytnou odborníci ze záchranných stanic.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání