Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Branné cvičení v V.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. duben v 0:00

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

Žáci splnili všechny zadané úkoly

  • průchod zamořeným územím
  • poskytnutí první pomoci
  • postup při nahlašování nehody/zranění
  • orientace v přírodě
  • hry v terénu
  • bezpečnost

Nejlepší žáci byli hned oceněni.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání