Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Cestujeme po Evropě

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 20. leden v 0:00

Platnost do: 31. leden 2027 v 23:59

V rámci učiva vlastivědy jsme se vydali po státech Evropské Unie.

Žáci se vžili do role zaměstnanců cestovní kanceláře a prostřednictvím svých vlastnoručně vyrobených plakátů se snažili přesvědčit své spolužáky k návštěvě vylosovaného státu. Lákali na přírodní zajímavosti, architektonické skvosty a gastronomické speciality.

Ve skupinové práci si procvičili především čtení s porozuměním. Jejich úkolem bylo vyhledávat informace z plakátů, které zpracovali. Hravou formou se naučili vlajky států Evropy a jejich hlavní města, zjistili zajímavosti o povrchu a členitosti Evropy. Pomyslně procestovali nejvýznamnější památky a přiučili se, kde je najít. Seznámili se s významnými osobnostmi, tradičními pokrmy, jejich jazykem a měnou.

Hodiny vlastivědy příjemně uplynuly. Cestování bylo vydařené.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání