Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Terénní fyzikální měření

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. říjen 2026 v 23:59

Pro šesťáky je fyzika na druhém stupni novým předmětem. Momentálně se věnujeme seznamování s fyzikálními veličinami a jejich jednotkami. Při projektovém dni si žáci vyzkoušeli práci s různými druhy metrů. Pracovali v týmech i ve dvojicích. Zjistili, že prvotní  nápad může být obtížně proveditelný, proto raději přemýšleli, debatovali, prostě spolupracovali. Získané zkušenosti opět využijí v hodinách fyziky.

Budu doufat, že počáteční nadšení z předmětu jim dlouho vydrží…

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání