Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Terénní fyzikální měření

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. říjen 2026 v 23:59

Pro šesťáky je fyzika na druhém stupni novým předmětem. Momentálně se věnujeme seznamování s fyzikálními veličinami a jejich jednotkami. Při projektovém dni si žáci vyzkoušeli práci s různými druhy metrů. Pracovali v týmech i ve dvojicích. Zjistili, že prvotní  nápad může být obtížně proveditelný, proto raději přemýšleli, debatovali, prostě spolupracovali. Získané zkušenosti opět využijí v hodinách fyziky.

Budu doufat, že počáteční nadšení z předmětu jim dlouho vydrží…

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání