Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Květy tulipánu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. květen v 0:00

Platnost do: 31. květen 2026 v 23:59

Žáci sedmých ročníků během laboratorní práce z botaniky měli možnost pozorovat a zkoumat stavbu květu tulipánu. Nejdříve pozorovali pravidelné umístění jednotlivých částí květu, jejich tvar, zbarvení a funkci. Podle vědomostí z předešlých hodin určovali vlastnosti květu a také prozkoumali stavbu pohlavních orgánů – pestíků a tyčinek. Žáci využili lupy, mikroskopy i své mobilní telefony s fotoaparáty. Všechny zjištěné údaje jako správní pozorovatelé zapsali a zakreslili do protokolu.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání