Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

7.B a projekt Stromy svobody

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. říjen 2026 v 23:59

I žáci 7. B se v tomto týdnu zapojili do projektu Stromy svobody. V hodinách přírodopisu se seznámili s jednotlivými kutnohorskými stromy, které byly zařazeny do tohoto projektu. Naučili se, jak určit stáří stromu podle letokruhů a jak správně vysadit nový strom. Zároveň diskutovali o významu stromů v současné společnosti. Během hodin matematiky a fyziky zkoumali podrobněji strom jako těleso. Měřili obvod kmene a vyzkoušeli různé metody určování výšky stromu.  Naučili se počítat průměry a poloměry kmenů. Získané rozměry  vzájemně porovnávali. V pracovních činnostech si vyrobili papírové stromy a polepili je obrázky ptáků a hmyzu z naší lokality.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání