Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

7.B a projekt Stromy svobody

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. říjen 2018 v 0:00

Platnost do: 31. říjen 2026 v 23:59

I žáci 7. B se v tomto týdnu zapojili do projektu Stromy svobody. V hodinách přírodopisu se seznámili s jednotlivými kutnohorskými stromy, které byly zařazeny do tohoto projektu. Naučili se, jak určit stáří stromu podle letokruhů a jak správně vysadit nový strom. Zároveň diskutovali o významu stromů v současné společnosti. Během hodin matematiky a fyziky zkoumali podrobněji strom jako těleso. Měřili obvod kmene a vyzkoušeli různé metody určování výšky stromu.  Naučili se počítat průměry a poloměry kmenů. Získané rozměry  vzájemně porovnávali. V pracovních činnostech si vyrobili papírové stromy a polepili je obrázky ptáků a hmyzu z naší lokality.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání