Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Čmeláci a včelky samotářky

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. září 2018 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

V tomto týdnu se žáci sedmých ročníků účastnili výukového programu Čmeláci a včelky samotářky. Během dvou vyučovacích hodin si v Přírodní učebně prohlédli několik domečků pro hmyz a hlavně hmyzí hotel. Seznámili se s příbuznými včel, které žijí mimo úly. Ověřili si také své znalosti o obydlích jiných zvířat a vyzkoušeli si pohled na svět očima hmyzu.

Všechno, co se žáci dozvěděli, využijí při práci na svých hmyzích hotelech. Nejdříve si je nakreslí a během následujících dní v hodinách pracovních činností i vyrobí.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání