Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Čmeláci a včelky samotářky

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. září 2018 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

V tomto týdnu se žáci sedmých ročníků účastnili výukového programu Čmeláci a včelky samotářky. Během dvou vyučovacích hodin si v Přírodní učebně prohlédli několik domečků pro hmyz a hlavně hmyzí hotel. Seznámili se s příbuznými včel, které žijí mimo úly. Ověřili si také své znalosti o obydlích jiných zvířat a vyzkoušeli si pohled na svět očima hmyzu.

Všechno, co se žáci dozvěděli, využijí při práci na svých hmyzích hotelech. Nejdříve si je nakreslí a během následujících dní v hodinách pracovních činností i vyrobí.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání