Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kupecké počty alias finanční gramotnost

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. listopad 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopad 2026 v 23:59

Peníze jsou předmětem zájmu většiny lidí. Ale umíme s nimi zacházet? Víme, čím se platilo v minulosti? Žáci 7. B doplňovali své znalosti o historii mincí i bankovek při besedě Kupecké počty, s níž přišly ve středu 21. listopadu pracovnice organizace Pod horami. Děti se dozvěděly, jak vypadaly denáry, pražské groše, první bankocetle, kde stály v Kutné Hoře první obchodní domy nebo kde vzalo počátek slovo dolar. Hodinu zpestřily zajímavé pracovní lisy i napínavá soutěž, ve které všichni prokázali znalosti, pohotovost, spolupráci a důvtip. Program, v němž žáci rozšiřovali svou finanční gramotnost, sklidil od účastníků velkou pochvalu.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání