Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Deváťáci pod nebem plným hvězd

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. květen v 0:00

Platnost do: 31. květen 2026 v 23:59

Nikdo z žáků se tajně netoulá nocí, jak by se na první pohled zdálo. Naopak vědychtiví deváťáci se za slunného dne 21. 5. vydali do Planetária Praha. V první části zajímavého programu si zopakovali například základy optiky nebo pohyb nebeských těles, ve druhé se pak skutečně ocitli pod hvězdnou oblohou. Planetárium promítlo do kopule budovy postupně souhvězdí v jednotlivých ročních obdobích a přiblížilo vznik i zánik hvězd. Exkurzi si žáci zpestřili prohlídkou zajímavých míst hlavního města.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání