Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Deváťáci pod nebem plným hvězd

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. květen v 0:00

Platnost do: 31. květen 2026 v 23:59

Nikdo z žáků se tajně netoulá nocí, jak by se na první pohled zdálo. Naopak vědychtiví deváťáci se za slunného dne 21. 5. vydali do Planetária Praha. V první části zajímavého programu si zopakovali například základy optiky nebo pohyb nebeských těles, ve druhé se pak skutečně ocitli pod hvězdnou oblohou. Planetárium promítlo do kopule budovy postupně souhvězdí v jednotlivých ročních obdobích a přiblížilo vznik i zánik hvězd. Exkurzi si žáci zpestřili prohlídkou zajímavých míst hlavního města.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání