Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 21. březen 2016

autor Mgr. L.Hvězdová, Mgr. L.Tvrdíková
Je březen, měsíc knihy, proto se prvňáčci rozhodli  navštívit městskou knihovnu v Kutné Hoře. Paní knihovnice pro děti připravily program o knize Špalíček pohádek od spisovatele Františka Hrubína. Děti se zájmem recitovaly veršované pohádky a povídaly si o hlavních pohádkových postavách. Na závěr předaly vlastnoručně vyrobené písmenko. Při zpáteční cestě jsme navštívili knihkupectví na Komenského náměstí. Program se dětem velmi líbil.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání