Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 18. březen 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

Při hudební výchově poznáváme také hudební nástroje. Naučili jsme se jejich názvy podle obrázků i na interaktivní tabuli a samozřejmě jsme pozorně poslouchali ukázky, jak jednotlivé nástroje zní. Hráli jsme pantomimu - předváděli jsme hru na nástroje a hádali jsme, jaký nástroj kdo předvádí. Pantomima se nám hodila i při písničce Já jsem muzikant. Společně jsme si uspořádali velkou výstavku hudebních nástrojů a  zkusili jsme si na ně zahrát. Na závěr jsme prokázali své nově nabyté vědomosti v kontrolní spojovačce.

Poznali jsme, jak veliké umění je hra na hudební nástroj a všech hudebníků si budeme opravdu vážit.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání