Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 18. březen 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

Při hudební výchově poznáváme také hudební nástroje. Naučili jsme se jejich názvy podle obrázků i na interaktivní tabuli a samozřejmě jsme pozorně poslouchali ukázky, jak jednotlivé nástroje zní. Hráli jsme pantomimu - předváděli jsme hru na nástroje a hádali jsme, jaký nástroj kdo předvádí. Pantomima se nám hodila i při písničce Já jsem muzikant. Společně jsme si uspořádali velkou výstavku hudebních nástrojů a  zkusili jsme si na ně zahrát. Na závěr jsme prokázali své nově nabyté vědomosti v kontrolní spojovačce.

Poznali jsme, jak veliké umění je hra na hudební nástroj a všech hudebníků si budeme opravdu vážit.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání