Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 4. březen 2016

autor Mgr. LTvrdíková

Během minulých dnů jsme poznávali lidské tělo. Naučili jsme se všechny části svého těla  s učebnicí, s pracovními listy, s písničkami a básničkami, ale hlavně jsme se zaměřili na praktické činnosti, jak se o své tělo starat, abychom byli zdraví. Zdravé a nezdravé potraviny jsme vyhledávali v letácích z obchodu, se svými kartáčky jsme podle videa trénovali  správnou techniku čištění zubů, počítačový program nás dále naučil pojmy řezáky, špičáky, stoličky, korunka, kořen, mléčný chrup. Pečlivě jsme propátrali lékárničku a zkoušeli si ošetřování jednoduchých poranění.

Už víme, že o své tělo se musíme dobře starat. Tak do toho – a hodně zdraví!

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání