Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 3. prosinec 2015

autor Mgr. R.Brtníková
 
            V měsíci listopadu proběhly v rámci čtení ve 4.B projektové hodiny o spisovateli a malíři Josefu Ladovi. Nejen, že děti společně četly nejznámější knihu Mikeš, ale také pracovaly s textem,  a to formou otázek v pracovních listech. Mimo jiné jsme se dozvěděli, jak slavili Vánoce před 100 lety.
Vždy na začátku hodiny jsme si povídali o spisovateli, jeho životě, o Hrusicích – místu, kde žil a kde stojí jeho vila, dnes přeměněná na památník spisovatelova díla.
Děti přinesly i další dětské knížky, které napsal a ilustroval, vánoční pohlednice s jeho obrázky nebo turistickou známku. Také se mohly pomazlit s plyšovým Mikešem. Shlédli jsme Nezbednou pohádku s Ladovými obrázky nebo část DVD Říkadla Josefa Lady. Inspirovaly se také omalovánkami a některé obrázky si vybarvily. Vše jsme si vystavili na nástěnce a v přilehlém koutku.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání