Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 28. leden 2016

autor Mgr. R.Brtníková
Během ledna proběhl ve třídě 4. B projekt o pravěku. V hodinách  čtení jsme začali číst historicko - dobrodružnou knihu Lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Jednu hodinu jsme věnovali povídání o spisovateli a jeho díle. Promítali jsme si obrázky z Muzea E. Štorcha v Lobči. V této obci u Mělníka, kde trávil svůj volný čas, se právě v okolí inspiroval k tématům svých knížek. Ve výtvarné výchově jsme malovali obrázky s tématikou pravěku – lovení mamuta, lišky, tábor pravěkých lidí atd. V dalších hodinách jsme si zahráli na pravěké výtvarníky a ze samotvrdnoucí hmoty jsme modelovali figurky zvířátek, lidí i nádobí. Nádoby, třeba jen misky, nebo jako Kelti metodou tzv. pásků, které se postupně spojovaly na sebe. Ve třech hodinách jsme také shlédli ukázky z filmů Osada Havranů, Na veliké řece  a Volání rodu.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání