Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 14. říjen 2016

autor Mgr. P.Koudelková
Naši třeťáci si v hodinách prvouky povídají o svém městě, a proto vyrazili na vycházku, která byla doplněním učiva. Šli jsme podle připraveného plánu, ve kterém jsme hledali ulice, náměstí, významné body i historické budovy. Ukazovali jsme si, kde najdeme informační centrum a říkali jsme si, k čemu slouží. K orientaci ve městě slouží také interaktivní orientační panel. Dále jsme hledali na různých místech ukazatele ulic či památek nebo plány města. Pracovní listy použijeme dále v hodinách prvouky.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání