Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 19. květen 2017

autor Mgr. P.Koudelková
Děti za třídy 3.B nezapomněly oslavit s maminkami jejich svátek. Připravily si pro ně pásmo písniček a básniček, které pak s láskou a nadšením při svém vystoupení předvedly. Potěšilo nás, že nepřišly jen maminky, ale i babičky či tetičky. Na konci děti maminkám předaly vlastnoručně vyrobené dárečky s přáníčky. Pro všechny pak bylo připravené malé pohoštění.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání