Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 12. prosinec 2016

autor Mgr. P.Koudelková
S dětmi ze 3.B jsme neváhali a využili nabídku navštívit v předvánočním čase chrám sv. Barbory při speciální prohlídce. Program byl zaměřený hlavně na symboliku světla. Děti se do prohlídky aktivně zapojily. Ve skupinách plnily úkoly a pátraly po významu různých symbolů. Pracovaly s legendou o svaté Barboře a s pověstí, jak zachránila horníky zavalené v tmavém dolu. Celá prohlídka byla završena u adventního věnce vysvětlením základního poselství Vánoc.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání