Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 18. květen 2017

autor Mgr. L.Tvrdíková
Na konci dubna jsme se v angličtině věnovali projektu My school. Nejdříve nám na videu jedenáctiletý Jamie povídal o britské škole, a tak jsme mohli srovnávat naši českou školu a britskou. Pak jsme si o škole četli články a zopakovali si všechny informace o rozvrhu hodin, o tom, jak nás baví jednotlivé předměty a vložili je do plakátů. Nejtěžší bylo naučit se svou práci zpaměti prezentovat před ostatními, ale i to se nám nakonec podařilo. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání