Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 11. duben 2017

autor Mgr. R.Jásek
Svátky jara, Velikonoce, si v pondělí 10. dubna připomenuli žáci 5.A. Nejprve si ve skupinkách nazdobili stoly. Poté si připomenuli velikonoční zvyky den po dni, seznámili se se symboly Velikonoc a zopakovali si tradiční česká říkadla a koledy. Následovalo malování  a zdobení vajíček. Také se dozvěděli, jak se slaví Velikonoce v  některých evropských zemích. Získané vědomosti si v závěru projektového dne ověřili písemným testem. Hezké Velikonoce všem!

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání