Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 29. listopad 2016

autor Mgr. J.Červená
Žáci osmých ročníků v hodině chemie pracují na projektu "Vzduch". V rámci výuky je seznamují se složením vzduchu, vlastnostmi, kvalitou ovzduší apod. Témata a podmínky práce jsou stanovené, ale jednotlivé kroky či obsah témat si určují žáci sami. Snaží se tak demokratickým způsobem rozhodnou o důležitosti některých informací a učí se spolupracovat. Závěrem projektu bude zábavným způsobem objevené velké množství poznatků, které mluvčí týmů přednesou nižšímu sedmému ročníku. Výsledky projektu vám brzy sdělíme.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání