Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 4. říjen 2017

autor Mgr. J.Tvrdíková
Písmenko M již většina z nás znala, přesto jsme se naučili mnoho nového. Poslechli jsme si pohádku o koze Melindě, naučili se písmenkovou básničku s pohybem, hledali písmenka M ve všech jeho podobách v pracovním sešitě i na pracovním listě. Sluchem jsme se učili rozpoznávat počáteční hlásku při různých hrách, při stříhání obrázků začínajících na „M“ z nejrůznějších časopisů i při hledání předmětů na naši písmenkovou výstavku. Při pracovních činnostech jsme si vyrobili myšku a při tělocviku vyzkoušeli spolupráci při tvorbě živého písmenka. Všechny činnosti jsme si užili a už se těšíme na písmenko „A“!

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání