Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 1. prosinec 2017

autor Mgr. L.Tvrdíková
Naši čtenářskou dílnu jsme zahájili příběhem o kouzelném medvídkovi, dále následovaly referáty o přečtených knížkách, ze kterých vznikla krásná výstava. I o přestávce jsme si prohlíželi a četli knížky svých spolužáků a vybírali si, která by nás nejvíce bavila. Během dopoledne jsme plnili různé úkoly – kreslení dle instrukcí, odpovědi na otázky k textu, vyhledávání slov v textu a mnoho dalších. Na závěr jsme si zahráli zimní pohádku a učili jsme se vánoční básničku.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání