Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 25. leden 2018

autor Mgr. L.Tvrdíková

Návštěva pražského planetária zahájila naše projektové vyučování na téma  vesmír, které prolínalo po 2 týdny téměř všemi předměty. Při pracovních činnostech a výtvarné výchově jsme tvořili vesmírné dalekohledy, při výtvarné výchově vznikly obrazy naší sluneční soustavy, při tělocviku jsme vytvořili dokonce pohyblivý zmenšený model sluneční soustavy, ve slohu jsme popisovali ufonky, ale přece jen nejvíce práce jsme zvládli při prvouce –  doplňovali jsme pracovní listy samostatně i ve skupinkách, nové poznatky jsme získávali nejen z učebnice, ale i z  videozáznamů, z knih a encyklopedií naší vesmírné výstavy. Anežka si připravila dokonce krátkou prezentaci. Nakonec si všichni účastníci odnesli domů vesmírný diplom, malou odměnu a mnoho zážitků a poznatků.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání