Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 9. duben 2018

autor Mgr. L.Hvězdová
V rámci celotýdenního projektového vyučování o spisovateli a ilustrátoru Josefu Ladovi jsme navštívili Městskou knihovnu v Kutné Hoře. Děti se dověděly o tvorbě Josefa Lady, paní knihovnice přednesly úryvky z jeho knih a za pomocí interaktivní tabule představily jednotlivé pohádky. Děti s chutí spolupracovaly a dokázaly, že mají o pohádkách dobré znalosti. Velmi se těšíme na exkurzi do Hrusic, kde se Josef Lada narodil.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání