Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 5. červen 2018

autor Šárka Jelínková

Třída 4.B vyhrála v projektu "Testováno na dětech" testování samolepící korkové mapy "Moje Česko", která je prezentována jako skvělá možnost seznamování se s naší zemí. A přesně to měly i naše děti za úkol ověřit a ohodnotit.

Mapka děti hodně bavila, skládaly korkové kraje České republiky jako puzzle, musely spolupracovat, komunikovat a přemýšlet, poté i nalepit, zjistit, kde leží jaké město, které navštívily nebo které ještě navštívit chtějí, vzpomínaly na referáty, které o naší zemi v hodinách vlastivědy měly. Testování sice přišlo až ve chvíli, kdy již bylo učivo probrané, ale s paní učitelkou Trnkovou využily krásně k opakování, tvoření a týmové práci. Mapku nalepily na přenosnou podložku, aby i v příštích letech mohly děti znovu využít. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání