Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 22. prosinec 2017

autor Mgr. I.Mašínová
Ve středu 20.12. proběhl v 5. B projektový den, který nás seznámil s vánočními zvyky a tradicemi v anglicky mluvících zemích. Dále jsme si v pracovních listech procvičili vánoční slovíčka. Ve skupinkách jsme si vyrobili a poté i zahráli vánoční pexeso. Naučili jsme se tradiční vánoční písničku Jingle bells a znalost textu jsme si následně ověřili v křížovce. Získané znalosti jsme si otestovali ve dvou vánočních kvízech. Nakonec jsme si ve dvojicích zasoutěžili a pokusili se vytvořit co nejvěrnější kopii Santa Clause.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání