Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kroužky, které se otevřou a jejich naplněnost :

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. září 2018 v 0:00

Platnost do: 1. září v 23:59

Lenka Tvrdíková  : Angličtina pro nejmenší - žáci 1. a 2. ročníku,  pondělí, úterý a středa vždy 11:30-12:30 přihlášeno celkem 45

Jaroslava Tvrdíková :  Angličtina pro nejmenší  pro 1. a 2. ročník, pondělí nebo úterý 11:30 až 12:30 přihlášeno 22

Lenka Hanzlíková : Vybíjená úterý 12:30-13:30  pro 2.-3.ročník a čtvrtek 6:30-7:30 pro 4.-5.ročník přihlášeno celkem 29

Petra Formáčková : Turisticko-přírodovědný kroužek úterý 14:30-16:30 pro 1.-5.ročník přihlášeno 10

Lenka Pěgřímková : Aerobic a kondiční cvičení pátek 15:15 – 16:15 přihlášeno 38

Radek Jásek : Florbal chlapci 2.-5.ročník úterý 6:30-7:30 přihlášeno 19

Jana Maxová : Výtvarný kroužek, úterý 14:30-15:30 přihlášeno 13

Iveta Balánová : Mladý zdravotník  - pro žáky 3. - 5. Třídy čtvrtek 14.30 - 15.30 přihlášeno 15

Petra Koudelková : Vaření úterý 14:30 – 16:30 pro 3. – 5.ročník přihlášeno 14

Martina Knížková : od 6:30 - 7:30 středa  Basketbal,  míčové hry pro žáky 6. - 9.ročníků přihlášeno 10

Petr Podolák : Cykloturistický kroužek čtvrtek 14:00-15:00 přihlášeno 9

Leon Machek : Cvičení z matematiky, středa 13:45 - 14:45,  9. Ročník přihlášeno 11

Blanka Králíková : Cvičení z českého jazyka, 9. ročníku, čtvrtek 13:45 - 14:45 přihlášeno 13

Červená, Voldřichová : Přírodovědný kroužek pro 5.-8.ročník středa 13:45-14:45 přihlášeno 10

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání