Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko -přírodovědný kroužek šel po stopách historických stromů v Kutné Hoře

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. listopad 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopad 2026 v 23:59

Na našem kroužku jsme se nejdříve zdokonalovali v orientaci v krajině. Každá z dívek  ze 4.C „zaučovala“  mladší spolužačku či spolužáka při práci s busolou. Z našeho stanoviště jsme se vydali za prvním cílem, lípou – Stromem republiky na Karlově, vysazenou v roce 1968. Pak naše kroky směřovaly k dalším památným stromům, které se nacházejí před Vlašským dvorem (tisy červeně u památníku F. Palackého z roku 1898, smrky pichlavé a magnolie u sochy T. G. Masaryka a lípy u sochy K. H. Borovského).

            Také jsme si v Breuerových sadech prohlédli pamětní kámen z roku 1968 na počest nejznámějšího kutnohorského rodáka, J. K. Tyla, u nějž byla vysazena jedle ojíněná. V tomto parku také roste červená verze buku lesního a javor stříbrný, největší v Kutné Hoře.

            Odtud jsme se vydali k památnému stromu, Husově lípě, pomníku J. K. Komenského u smrku pichlavého a památník J. Zacha u lípy srdčité, to vše v parku Na Náměti. Posledními zastávkami bylo místo před průmyslovou školou u Památníku osvobození, kde rostou lípa srdčitá a stříbrná a následně Památník republiky před naší školou.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání